Bekymrer du dig?

Bekymre du dig?
Photo by Davide Foti on Unsplash

Bekymring er udelukkende vores tanker og følelser der forsøger at forstå en situation. En reaktion på frygt, frygten for, hvordan skal det nu gå? 

Vi bekymrer os dermed fordi vi er mennesker, det er en naturlig del af vores overlevelses instinkt. Følelsen, den fysiske fornemmelse af uro, skal få os til at tænke; Hvad er det for en situation jeg står i? Hvad gør jeg nu? Spørgsmål og følelser, der skal hjælpe os til at navigerer i det nye og ukendte.

Udfordringen opstår når vi reagerer pr. automatik, måske et gentagende mønster, og når vi forbliver i følelsen eller lader os rive med af tankerne, hvilket vi nemt kan gøre, hvis vi bliver bange og identificerer os med tankerne eller situationen; ”jeg er ikke god nok”.

Bekymring kan hurtigt blive et tveægget sværd, hvor vi på den ene side føler det er overvældende og for meget og på den anden side, har svært ved at lade det være og ikke lade os rive med. Vi kan identificere os med følelsen, der får os til at føle at det er nødvendigt at bekymre os eller måske den tung følelse får os til at føle at vi er svage, “jeg klarer ikke det her”?

Vi behøver ikke at identificere os med følelsen og vi er ikke svage! Vi mærker alle bekymring og det handler dermed ikke om svaghed eller styrke, men udelukkende om vores evne til at håndtere det, hvilket er ren viden og teknik. Så slå ikke dig selv oven i hovedet for noget du måske endnu ikke har lært, men spørg måske dig selv om du har brug for at lærer det?

Find roen i nuet, øjeblik for øjeblik

Nuet skal ses som en flygtig tidslomme blottet for fortidens erfaringer og frygten eller længsel efter det, der måske kommer. 

Tanker og følelser vil komme og gå, de vil igen trække os tilbage til fortiden eller skabe frygten for det næste, der måske vil ske. Men det er op til os om vi vil følge dem, lad os rive med af dem eller om vi er i dem som det er for helt at slippe dem.

Med mindfulness meditation øver vi os ved hjælp af grundprincipperne og psykologien bag, blandt andet i ikke at identificere os med tanker, følelser og situationer vi står i. Vi øver os i at være fremfor at reagere, fine ro i kaos. Det handler ikke om at lægge låg på, tværtimod, så handler mindfulness om at se tanker, følelser og handlinger klart, få det op til overfladen fremfor at holde det nede. 

Når det er oppe i overfladen kan øve os i at observere fremfor at interagere, det vil sige, uden at følge med pr. automatik. Se om tanken og følelsen er en gentagelse af fortiden eller en frygt for fremtiden, det der endnu ikke er sket.

I nuet øver vi os dermed i at lade en situation være som den er, lige nu og her. Ikke fordi den ikke kan være anderledes men vi øver os i at acceptere at det udvikler sig i et naturligt tempo uden der nødvendigvis er noget vi kan gøre ved det.

Ofte oplever jeg i samtaler at det eneste, der står i vejen for at være tilstede med bekymringen uden at behøve at reagere er vores behov for enten at ændre det, der er, behovet for at kontrollere eller fordi vi ikke tror vi kan. Det kan du, men det skal læres.

Et redskab, der skal lærers

Mindfulness er et redskab, der består af grundprincipper, psykologi og filosofi og skal læres, hvis vi ønsker at benytte det aktivt i vores hverdag. 

Med selve mindfulness meditationen øver vi os dermed i at forstå grundprincipperne, psykologien og filosofien for at vi kan integrere det i vores hverdag.

Vi kan træne vores sind på lige fod med at træne kroppen, det er udelukkende den viden og de teknikker, der ligger bag, der er anderledes. Vær derfor opmærksom på, at meditationen her er udarbejdet ud fra tanken om at du allerede kender til mindfulness som redskab. Har du ikke kendskab til mindfulness er du naturligvis fortsat velkommen til at benytte dig af meditationen og jeg håber at den vil give glæde og gavn.

Lad mig guide dig gennem denne meditation, hvor fokus er at være i følelsen uden at lade os opsluge af den, uden at dømme den som god eller dårlig, uden et behov for at ændre det, der er og uden at fortsætte bekymringen.

God fornøjelse!

Jeanette

Med yoga kan vi finde en pause i det, der er svært. En pause til at vise os selv omsorg og måske trække vejret lidt dybere. Så lad mig guide dig gennem en yin yoga sekvens med fokus på at finde en pause i bekymringerne.

Står dit ego i vejen for din indre ro – del 2

Det er ikke alt vi kan tænke os til, det er ikke alt vi kan ændre gennem vores vilje, nole ting udvikler sig bedst i et naturligt tempo. Den modstand vi møder er måske i virkeligheden vores eget ego, der kæmper imod virkeligheden?

Med mindfulness principperne “ikke stræben” og “tålmodighed” kan vi øve os i at være tilstede, hvor vi er. Øve os i at være bevidste om, hvornår egoet eller autopiloten skaber modstand og er årsagen til uro, modløshed og fortvivelse.

Find ro og omsorg i din sorg

Photo by Dương Nhân from Pexels

Vi møder alle sorgen i løbet af vores liv, det er en uundgåelig del af det at være menneske. Fra sorgen over at have mistet en man holder af til sorgen over et mistet job eller måske identitet. Har du hørt episoden af podcasten ”Står dit ego i vejen for din indre ro?” hvor kvinden jeg taler om skulle bearbejde sorgen over at miste kroppens funktion?

Sorgen minder os om, at vi har mistet noget vi har elsket og fundet glæde og værdi i. Følelsen af at en del af os går i stykker og vi kan føle os tomme inden i. Om vi har mistet et andet menneske, kroppen eller vores identitet så igangsætter sorgen en proces til at forstå og bearbejde tabet og det at miste noget af betydning og værdi.

Den fysiske og psykiske reaktion vi oplever er vores bearbejdelse af den nye tilstand af måske chok, afmagt og forandring. Vi prøver at forstå, hvordan livet har forandret sig, hvad der er sket. Chokket gør dig måske tom inden i. Afmagten får dig til at tænke ”jeg kan ikke leve uden?” og forandringen skaber måske tanken ”hvordan skal jeg komme videre i det her?”

Vi kæmper ofte imod forandringen og sorgen. Enten for at få det tabte tilbage eller for at slippe for smerten. Vi glemmer måske at det at miste eller mærke smerte er noget vi ikke kan undgå? Glemmer at det er en del af det at være menneske?

Mærk følelsen

Det er vigtigt at huske at ingen følelser er forkerte! Tværtimod er de vigtige både at kunne mærke og kunne anerkende, hvilket måske kan være en udfordring i vores verden i dag. Vores følelser er der af en årsag og når vi først forstår dem og hvordan vi arbejder dem kan det blive vores fordel.

I mindfulness arbejder vi med at genkende og være med følelsen. Mærke den som en fysisk reaktion i kroppen, som en fortælling om det vi gennemgår og oplever. Vi arbejde med ikke at lade os opsluge af følelsen eller identificere os med den. I stedet kan vi øve os i at betragte os selv, tankerne og følelserne lidt udefra. Jeg er ikke følelsen, det er en fysisk reaktion i min krop. Jeg oplever at det giver en større mulighed for at bearbejde følelsen og på samme tid vise omsorg for sige selv, som et indre kram.

Vi arbejder i mindfulness med aversion og attatchment eller afsky og tilknytning. Vores ubevidste overbevisning om at noget enten vil bringe os lidelse (afsky) eller glæde og ro (tilknytning). 

Når vi mister og mærker sorgen mærker vi tilknytningen til det, der har været. Glæden, kærligheden og alt det rare, det har ingen jo lyst til at miste! Derfor bliver forandringen, tomrummet forbundet med afsky og frygten for det uvisse og lidelsen ved det.

Er det tid til at slippe?

Sorgprocessen er en naturlig og vigtig del af det at forstå og forberede sig på en ny tid og en ny virkelighed og der ligger en omsorg i at tillade og gennem gå det. På samme måde mener jeg også der kan ligge en omsorg i at mærke når vi er klar til at slippe. Klar til at forvandle sorg til minde om det, der har været.

I meditationen arbejder vi med at slippe ved at tillade følelsen og mindet uden at lade det overtage os. Igennem anerkendelsen af sorgen og savnet kan vi arbejde med at acceptere, at det er noget vi har mistet og det nu skal ses som et minde. Så vi tillader det der er uden at fastholde os i det – husk igen tilknytning eller afsky, vi skal turde tillade forandringen når vi er klar til det. Det at slippe handler ikke om at slette mindet men om at give dig plads til at omfavne forandringen.

Alt nyt vi skal lærer, fysisk eller mentalt tager tid. Forandringen sker ikke den dag vi ønsker det men over tid. Vi kan ikke sætte tid på, hvornår sorgen er helet men en dag vil du kigge tilbage og se at det er den og du igen er kommet igennem smerte, som vi alle skal.

Står dit ego i vejen for din indre ro?

Ego i meditation
Photo by Sergey Zhumaev from Pexels

Egoet skaber vores syn på verden og vores identitet. Det er som at kigge på dig selv i spejlet. Du ser dig selv eller nærmere en refleksion af dig selv. Egoet er en refleksion af dine tanker, det liv du har levet og det samfund og den kultur du er en del af. Ofte når vi møder modgang er det egoets udfordringer med at acceptere livet som det er. Egoet gør at vi har behov for at holde fast i det velkendte, har svært ved at give slip og finde ro i livet som det er.

Egoet skaber ofte intentionen bag vores handlinger som eksempelvis når vi tænker at vi skal gøre noget for at være noget. Når vi lader fysiske og ydre succeser være afgørende for følelsen af vores eget værd og værdi. Du er noget i dig selv.

”Every fragment of self-talk is a little story in the head that goes around, and then you look at the reality through the lens of the little story.” – Eckhart Tolle

I meditationen øver vi os i ikke at identificere os med egoet og udelukkende at se det som en refleksion af vores sind. I coachingen arbejder vi med at lade egoet finde nye og bedre perspektiver og veje.

Lyt til episoden “Står dit ego i vejen for din indre ro?”

Lev i nuet

Photo by Sachith Hettigodage from Pexels

Vi taler i mindfulness om at leve i nuet og finde roen her. Men hvad er nuet for en størrelse og hvorfor kan nuet være så vigtigt at øve sig i at være i?

Som en klient sagde en dag ”Jeanette, det er sku lidt Hippie agtig – men det virker jo!” Og præcis sådan havde jeg det også før jeg selv, efter en stress sygemelding søgt lindring med mindfulness. Efterfølgende tænkte jeg ”Det skal vi da alle lære!” Og med det har du også forklaringen på, hvorfor jeg arbejde med mindfulness i dag. Men tilbage til nuet…

En flygtig tidslomme

Du kan se nuet som en flygtig tidslomme. Flygtig fordi nuet afbrydes af tanker om noget, der er sket eller måske vil ske – vores tendens til tankemæssigt at bevæge os mere mellem fortid og fremtid mere end rent faktisk at være i nuet. Eller måske fordi du begynder at kommentere på det du oplever, hvilket også fjerner dig fra nuet.

En bevidst pause til at stoppe op

At øve at være i nuet med mindfulness kan både være et redskab til at mærke frustrationen over den opgave du sidder med, behovet for en pause, at være tilstede i pausen, hoppe ud af hamsterhjulet, ændre uhensigtsmæssige tanke og følelsesmønstre.

Det vil sige, at når vi er i nuet så får vi en pause til at blive opmærksom på, hvordan vi tænker, føler og handler udefra erfaringer fra fortiden. Vi får en pause til at slippe bekymringer om noget, der er sket eller måske vil ske og ikke kan ændres. Nuet er på den måde ikke en flugt fra virkeligheden men pause til at stoppe op og bevist vælge, hvordan du vil reagere på det du oplever.

Hop af hamsterhjulet

Mange taler om livet i hamsterhjulet og hvordan det hindre dem i at leve et tilfredsstillende liv.

Hamsterhjulet kunne vi også kalde at være på autopilot eller lad mig forklare det på denne måde;

Forestil dig at du sidder i et tog, der drøner gennem landskabet. Du ænser landskaben men farten gør det hele lidt sløret og du føler dig ikke helt til stede. Måske du i tankerne gennemgår det møde du lige har været til eller spekulerer over, hvad I mangler at handle ind til aftensmaden?

Toget sætter farten ned og standser på en perron. Måske stopper du et øjeblik op i dine tanker og ser, hvor på rejsen du er. Eller har dine tanker overtaget og du ænser måske intet? Tanker kan være ret fængende!

Mindfulness er evnen til nu og da at sætte farten ned, gøre et kort hold til lige at orientere dig. Og i scenariet her er perronen nuet, et kort ophold til at stoppe op og se klart.

Hvorfor være tilstede i nuet?

Med mindfulness øver vi os på den måde  i at sætte farten ned – i hamsterhjulet om du vil, for at lande i nuet eller på perronen.

Når vi er i nuet øver vi os i at se tanker, følelser og handlinger klart (som på perronen). 

Blive bevidste om, hvordan vi bevæger os i fortid og fremtid. Blive bevidste om, hvordan vi tænker, føler og handler ud fra automatik. Hvordan vores perspektiv på os selv, andre og livet generelt farves af vores tidligere erfaringer, frygt og bekymringer.

Ved at øve os i at være i nuet øver vi os også i at mærke kroppens signaler og behov. 

En klient fortalte en dag, at hun var frustreret over en opgave. Tidligere ville hun være blevet siddende og ladet frustrationen vokse. Nu bookede hun et mødelokale, mediterede og vendte mere roligt tilbage til opgaven og fandt en løsning.

Lad mig slutte med Piet Heins fine tekst om nuet

At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.

Piet Hein

Slip frygten for andres tanker

 andres tanker podcast
Photo by Jackson David from Pexels

Hvad tænker de nu om mig? Er jeg nu god nok? Åh nej, har de nu misforstået det? Måske kender du også frygten og bekymringerne om, hvad andre måske kunne tænke om dig?! Når vi er opmærksomme på vores tanker og følelser så har vi heldigvis også en mulighed for at stoppe op og arbejde med dem. Slippe frygten for andres tanker og vende hjem til os selv.

Med mindfulness øver vi os i at se tanker og følelser som de er. Uden et behov for at forfølge dem, uden behov for at ændre dem men se dem og være med dem som de er. Det kan blandt andet hjælpe os når vi møder frygten for andres tanker. Hvad frygter vi? Hvorfor frygter vi det?

Vi kan øve os i at stoppe op og fremfor at blive fanget i frygten for, hvad andre tænker så spørg dig selv; “hvad tænker jeg?”

Læs mere i indlægget Frygt for hvad andre tænker?

Følg podcasten på spotify eller iTunes

%d bloggers like this: