# Jeg har svært ved at tømme min hjerne for tanker, hvorfor?

monkeymine

Mindfulness handler som sådan ikke om at tømme hjernen for tanker, men om at være opmærksom på dem, observere dem som ord eller billeder, for så at flytte bevidstheden tilbage til nuet og dit fokus.

Derfor består øvelsen i de guidede meditationer i at opdage, at dit fokus (på ex dit åndedræt) er blevet udfordret af dine tanker samt at lægge mærke til tankernes indhold, for så vende tilbage til dit fokus. Og sådan styrker du dit fokus!

Vores hjerner er sådan indrettede, at tankerne vil blive ved med at komme – og gerne når vi prøver at skabe ro fordi vi i roen nemmere lægger mærke til dem. I buddhismen findes begrebet monkey mind, hvilket referere til en urolig, rastløs, “svingende fra gren til gren” hjerne. At tømme din hjerne for tanker vil være umuligt, men med mindfulness lærer du at ‘tæmme’ dine tanker så de ikke overtager dig og dit sind.

%d bloggers like this: