Opfølgning

Hvordan går det i teamet efter vores første møde?

En opfølgning skal bruges til at sikre jer, at de gode intentioner fortsat effektueres i hverdagens travle rammer. Har I formået at tage redskaberne til jer, eller der der fortsat tvivl og spørgsmål?

Om vores første møde har været seminar eller workshop så kan det være godt med en opfølgende snak. Snakken bliver med fokus på, hvordan det er gået med at implementere redskaberne i dagligdagen.

Det kan være specifikke situationer, der skal evalueres eller måske der skal der tages en ny og mere overordnet snak om stress.

Det vil formentlig være en ny måde at arbejde med bevidstheden omkring stress og det er derfor kun naturligt, hvis det kræver ekstra fokus og dialog.

90 min. Pris 2500,- excl.moms incl. transport

Der kan indledningsvis udarbejdes survey for at skabe et mere præcist billede af situationen og hvad der er behov for.

%d bloggers like this: