Stress – firma

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress handler om et fælles ansvar.

Som firma skaber I kulturen og retningen samt har mandat til at skabe forandringer, derfor starter forebyggelse af stress altid oppe fra. Men som medarbejder er du den med den vigtige viden! Hvad skaber frustrationerne, presset og i sidste ende følelsen af stress?

Det er min erfaring at ordet stress splitter ledelse og medarbejder og det er derfor vigtigt at få genskabt tilliden i fællesskabet. Det er derfor vigtig at få en fælles forståelse og et fælles sprog. I kan se mig som den, der få enderne til at mødes og skabe en fælles forståelse af situationen.

Christa beskrev rigtig fint, hvad hun oplevede inden et seminar og hvordan hun efterfølgende ånde lettede op og kunne gå hjem med ny viden,  der kunne hjælpe hende med at håndtere stress i arbejdsdagen.

Læs mere på bloggen om mit syn på stress.

Ét godt råd!

Nuancer af stress

3 gode råd

%d bloggers like this: