Ofte er vi ikke særligt konkrete og bruger ordet stress om mange og meget forskellige situationer. 

Det bevirker, at årsagen til stress bliver usynlig og svær at forebygge.

Det min oplevelse, at mange famler i blinde. På mine seminarer samt workshops handler det derfor om at skabe klarhed!

Det er vigtigt at vide, hvilken situation, der er tale om. Hvem, der har hvilket ansvar og hvad vi gør for at ændre situationen?

Det handler om at finde et fælles ståsted, et fælles sprog. I stedet for at se medarbejder eller ledelse som problemet, så skal I lære at se “problemet som problemet”. 

INTENTIONEN

Vi går sammen bagom ordet stress, fysisk som psykisk, og begynder at få sat ord og handling på de situationer samt følelser/ tanker, der på sigt kan være årsag til stress.

Jeg hjælper jer med at skabe et fælles perspektiv samt sprog i arbejdet med forebyggelse af stress.

SEMINAR

60 min. foredrag “Nuancer af stress”, der lægger op til, at I selv efterfølgende får startet

dialogen, der på sigt skal være forebyggende.

Pris 5000,-excl. moms incl. kørsel